Tejpování VI.: Medical taping (MT)

03.02.2014 21:33

Tejpování VI.: Medical taping (MT)

03.11.2009

TejpováníTato metoda, ze které se dále rozvinuly další aplikace (kinesiotaping, balancetaping), se zrodila v sedmdesátých letech minulého století v Japonsku a Koreji. Vycházela ze základní myšlenky, že k udržení zdraví a jeho znovunastolení jsou důležité pohyb a svalová aktivita.

TejpováníPrapůvodní idea je, že svaly nejsou důležité pouze pro pohyb, ale také např. pro krevní a lymfatický oběh, nebo pro udržení tělesné teploty. Jestliže svaly dobře nefungují, může to vést k celé řadě poškození a onemocnění. Další rozpracování této myšlenky vedlo k rozvoji elastického tejpování, které mělo svaly podporovat v jejich funkci bez toho, aby byla omezena pohyblivost - tj. rozsah pohybu. Ošetřováním zraněných svalů tímto způsobem dochází k aktivaci tělesných ozdravných procesů. Během rozvoje této metody se poměrně rychle zjistilo, že možnosti její aplikace jsou mnohem větší než jen ošetřování svalů.

TejpyVyvinutý Cure Tape odpovídá svojí elasticitou a vahou zhruba elasticitě a váze lidské kůže. Díky tomu a také díky způsobu použití na kůži dochází k vytváření jakéhosi efektu “oživování“ kůže přes její povrch.

V oblasti subcutis se nachází obrovský prostor, kde se nalézají receptory, krevní a lymfatické cévy atd. proto se také užívají různé tejpovací techniky a díky nim lze dosahovat rozdílných léčebných efektů.

TejpováníPo jakémkoliv tkáňovém traumatu reagují tkáně určitou zánětlivou reakcí. Vzniká lokální otok, který způsobuje ve tkáních nárůst tlaku. Díky tomuto zvýšenému tlaku je narušen krevní oběh a zpomalen tok lymfy a to aktivuje receptory bolesti.

Oživovací působení Cure Tape způsobí okamžité pominutí tlaku, díky čemuž je krevní a lymfatický oběh znovu obnoven. Tím pomine tlak na receptory bolesti a pociťovaná bolest rychle odchází. Automaticky to umožňuje také mnohem fyziologičtější pohybový vzorec.

TejpováníKonvenční sportovní tejpy slouží k omezení (ohraničení) pohybového stereotypu. Také snižují cirkulaci krve a lymfy a zvyšují tlak ve tkáních. Díky totální imobilizaci má tak vlastně zpomalující účinek na hojení postižených tkání. Dlouho trvající částečná nebo celková imobilizace (znehybnění) svalů nebo kloubů způsobuje mimo to kontraktury, kvůli kterým se musí dále doporučovat další rehabilitace. Proto je dobré dobu znehybnění co nejvíce zkrátit. A vůbec nejlepší je potom, vyhnout se imobilizaci úplně.

TejpováníV MT umožňuje elasticita tejpů podporovat tkáně v jejich funkci, přičemž zůstává zachována i neomezená pohyblivost.

„Oživující působení, které má Cure Tape na kůži se stará o to, že subkutánní krevní oběh se zlepšuje a cirkulace lymfy posiluje. Lymfatické cévy se díky snížení tlaku ve tkáních více otvírají. To přesně odpovídá zacílení manuální lymfatické drenáže.

V souhrnu můžeme léčebné efekty Cure Tape rozdělit do těchto skupin:

Tejpování1. Zlepšení svalové funkce díky regulaci svalového tonusu.
2. Odstranění městnání v krevním a lymfatickém řečišti.
3. Zklidnění bolesti.
4. Podpoření kloubní funkce díky stimulaci proprioreceptorů, korekci pohybového vzorce a zvýšení stability
5. Neuroreflexní ovlivňování

Oblasti působení jsou velice obsáhlé. Doléčování úrazů, redukování zánětů nebo městnání tekutin(edémy, ale také hematomy), korekce vadného držení těla, ošetřování poškození způsobených přetížením (jako RSM, tenisový loket, golfový loket atd.). Také neuro-reflexní ovlivňování, např. u bolestí hlavy, patří k možnostem, stejně tak profylaktické tejpování (prevence nebo ochrana).

Tipy a doporučení pro tejpování pomocí elastických pásek Cure Tape:

 • TejpováníPřed tejpováním se vždy ujistěte, že kůže v dané oblasti je čistá, suchá a odmaštěná.
 • Je důležité lepit tejp na „holou kůži“. Pokud nalepíte tejp na ochlupenou kůži, lepí méně a rychleji odpadá. A jelikož se tejp musí také po nějaké době sejmout, doporučujeme ochlupení před aplikací oholit.
 • Abychom odlepili tejp od nosného papírového základu, je nejjednodušší cestou přiložit prst na odstřižený okraj tejpu s bavlněnou částí vzhůru a špičkou prstu po něm přejet, až se odlepí. Druhou možností je papírový základ tejpu roztrhnout (u některých tejpovacích technik je to přímo nutné).
 • Baze a kotva tejpu se vždy nalepuje bez tahu a dobře přitiskne ke kůži.
 • TejpováníBazi a kotvu tejpu také vždy zastřihujeme do oblouku. Tejp zůstane díky tomu déle přilepený a bude držet na správném místě.
 • Vyvarujte se ohybů a zmačkání tejpu nebo kůže pod ním. V těchto místech se mohou tvořit puchýře.
 • Po nalepení tejpu je vhodné tento lehce třít až do zahřátí, díky tomu páska lépe drží.
 • Páska drží lépe, pokud je materiál zahřátý, proto pozor na vystavování nalepené oblasti účinkům tepla.
 • Jestliže se po nalepení objeví krátce trvající svědění a pocit tepla(10-20minut) je to v pořádku. Pokud svědění a pálení přetrvává déle než půl hodiny, měl by být tejp odstraněn.
 • TejpyTejp by měl být odstraňován pozorně a opatrně. Nejlépe je ho dobře namočit, kůži natáhnout do hladka a tejp odrolovat odshora dolů. Pokud se tejp odstraňuje necitlivě, může se kůže podráždit.
 • Tejp se dá využívat pouze podélně. Pokud je třeba použít užší tejp (například pro děti), je nutno si jej rozstřihnout ze silnějšího.


Zdroj: www.fysiotape.cz
Upravil a vložil: Dostál
Obrázky: Internet

 

 

Zpět