Kinezio tejping - kinezio tejpování

03.02.2014 21:14
Kinesiotaping ( kinezio tejping ) je terapeutická tejpovací metoda, která neposkytuje pacientům a sportovcům pouze podporu, kterou žádají, ale také pomáhá daný problém léčit. Výjimečnost kinezio tejpování spočívá v tom, že pracuje společně s naším tělem a tím umožňuje plný rozsah pohybu. V mnoha případech bude rozsah pohybu dokonce zlepšen. Tejpování elastickou tejpovací páskou neovlivňuje pacientovu bio-mechaniku tvrdým způsobem. 
   Kinesio tape, je elastická páska, tzn. že je možné ji nejen natáhnout, ale po té, co tah uvolníme, je schopna smrštění na svůj původní rozměr, neobsahuje latex a je bezpečná pro citlivou pokožku. 
   Aplikovaná tejpovací páska nezpůsobuje kompresi kůže, a proto může být na problematické partii ponechána obvykle 3 až 5 dní. Vodě odolná tkanina, ze které je kinezio tejpovací páska vyrobena odpuzuje vlhkost a tím nám umožňuje se s tejpovací páskou koupat a dokonce i plavat. Kinezio tejpovací páska dokonce naopak podporuje proudění krve a lymfy.
 
   Kinesio tape ( kinezio tejp ) lepíme (u většiny technik) v protažení pohybového segmentu, čímž dojde k napnutí kůže a ostatních měkkých tkání. Po návratu segmentu do neutrální pozice se kinesio tape díky vysoké elasticitě polyurethanového vlákna smrští zpět a na kinesio tapu pozorujeme „zvrásnění“. Právě toto zvrásnění tvoří velkou část terapeutického účinku. Na kvalitě materiálu a pružnosti elastických mikrovláken tedy samozřejmě závisí i výledný účinek, který ale musí nasměrovat odborná rozvaha a šikovná ruka fyzioterapeuta.
   Díky elasticitě moderního funkčního tejpu dochází k elevaci kůže, podkoží, povrchové fascie aj., tím dosáhneme zvětšení prostoru mezi uvedenými vrstvami a svalem. V tomto „meziprostoru“ se nalézají cévy krevní a lymfatické (mízní) a obrovské množství receptorů snímajících tah, tlak, vibrace apod. Zvětšením „meziprostoru“ dosáhneme dekomprese lymfatické a krevní cirkulace, snížení tlaku na receptory a řady elektrochemických změn, což klient pociťuje jako snížení bolesti a mnohdy i prohřátí lepené oblasti (v souvislosti se zlepšením prokrvení).
 
 Historie
   Kinesio tape ( kinezio tejp ) byl vyvíjen od roku 1973 japonským chiropraktikem Dr.Kenzo Kasem a jeho týmem. Úplně první aplikace kinesio tapu byla na pacienta s kloubním onemocněním.
   Zjištění, že elastický tape pomáhá jako externí podpora svalům a přidruženým tkáním, vytvořilo zcela nový přístup k léčbě svalů, fascií, kloubů, vazů, šlach, nervů a orgánů. Dlouhou dobu byl kinesio tape využíván hlavně orotopedy, chiropraktiky a lékaři z ostatních oborů. Velice brzy na to byl kinesio tape použit u olympijských volleyballových hráčů v Japonsku. Novinka se rychle rozšířila mezi atlety Japonska, U. S. A., Evropy, Jižní Ameriky, Austrálie a ostatních asijských států.
   V současnosti se na odborné úrovni nejvíce diskutuje používání tapingu z pohledu neurofyziologie. Elastický tape dynamicky působí na kůži a podkoží, čímž vyvolává specifickou reakci na nižší reflexní, ale i na podkorové a korové úrovni řízení daných dermatomů a pohybových segmentů. Využití jednoduché elastické pásky se pak v rukách fyzioterapeuta s vyšší odborností a zkušeností stává velkou zbraní proti široké škále neduhů pohybového aparátu.
 
 
Tento text byl sestaven odbornou redakcí fyzioterapeuti.cz
Zpět